نشانی ایمیل

بخش فروش omid@emabms.com بخش فنی m.sh@emabms.com بخش آی تی ali@emabms.com

آدرس شرکت

تبریز، خاوران، روبروی مرکز همایش های بین المللی، محتمع ضرغام، واحد 6

تلفن های تماس

09144019915 09149173468 09142388774