سیستمهای حفاظتی و امنیتی:


دزدگیر یا سیستم اعلام سرقت وسیله‌ای است که به هنگام گذر از یک حریم خصوصی یا شکستن یک قفل، با اعلام صدا، این عمل غیرقانونی را اعلان می‌کند
در یک دسته بندی کلی انواع تکنولوژی دزدگیر اماکن عبارتند از:
• دزدگیر های ساده مبتنی بر آژیر و هشدار محلی
• دزدگیرهای اماکن با سیستم آلارم راه دور مبتنی بر خطوط تلفن ثابت
• انواع دزدگیر اماکن بی سیم
• انواع دزدگیر اماکن سیمکارتی
• انواع دردگیر اماکن تحت شبکه